Social Network and Labour Market Mismatch

Eleni Kalfa, Matloob Piracha, IZA Discussion Paper, November 2015.